Fenomén Žítkovských bohyní

Fascinující fenomén bohyní je prý tak starý jako sama obec Žítková, nejstarší zápisy o jejich existenci však spadají do 17. století. Do jaké míry byly bohyně schopné nebo neschopné vyléčit člověka a jestli byla jejich magie a zaříkávání, které nad návštěvníky pronášely, účinné, nám nepřísluší soudit. Je ale pravdou, že se velmi dobře vyznaly v přírodním léčitelství, znaly perfektně místní byliny, anatomii, dokázaly rovnat kosti, dávat zpět vyskočená kolena a byly skvělými znalkyněmi lidské duše. A tak není až tak důležité, zda věříte na věštby z litého vosku do vody. Bohyně také prováděly exorcismy. Pomocí zaříkávání a bylin vyháněly zlé duchy, dokázaly od člověka odehnat uhranutí, zajistit, aby se děvčata vdala za toho, do koho byly zamilované. Anebo taky odhalovaly zloděje.

Můžeme říct, že většina z nich bohyňovala v kategorii „bílé magie“. Pomáhaly, neškodily, pokud už se některá dala na cestu zla a stala se bosorkou, snažily se bohyně pomáhat těm, kterým uškodila, jak nejlépe uměly.

Žítkovské bohyně jsou určitě zajímavým fenoménem pro etnology, bohužel se už ale na Kopanicích nebohuje. Pro dnešní dobu mohou ale i tak být inspirací svou neuvěřitelnou znalostí přírodního léčení, která je dnes opět pomalu objevována.