Moravské Kopanice - kraj Žítkovských bohyní

Na moravských Kopanicích, tam kde vesnice mají jména Lopeník, Žítková, Starý Hrozenkov,  Vápenice a Vyškovec, v kraji bělokarpatských lesů a horských luk, ještě do nedávna žily ženy, kterým se říkalo  bohyně. Jejich umění nazvali lidé bohyňováním (kopaničářské nářečí zná také výraz bohovac). Nejznámější byly ty z osady Žítková. Činnost bohyní nespočívala jenom v předpovídání budoucnosti a magických rituálech (dříve přísně církví a vrchností postihovaných, později vysmívaných), ale především v poskytování pomoci lidem churavým, neboť se vyznaly v bylinkářství a dokázaly pomoci lidem i v těžkých životních situacích.

horenka Chabová

Dnes se můžete setkat již jen s "voskovo - drátěnou" bohyní  Irmou Gabrhelovou v jejím muzeu (domku) a určitě je obrovská škoda, že fenomén pravých Žítkovských bohyní patrně navždy vymizel.

Irma z vosku

Náznak bohyňování jsme ještě zažili v Komni, ale ani to už není pravda ...

hrncarova 065.jpg

Přidat komentář